Trường hợp và đối tượng được hoàn thuế

0
3Trường hợp và đối tượng được hoàn thuế
Trường hợp và đối tượng được hoàn thuế
Trường hợp và đối tượng được hoàn thuế
Trường hợp và đối tượng được hoàn thuế. Theo quy định của các Luật chính sách thuế: GTGT, TNDN, TTĐB…Tại Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT đã nêu rõ các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.
* Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nói chung:
* Văn bản đề nghị hoàn thuế;
* Chứng từ nộp thuế và các tài liệu khác liên quan.

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here