Một số kết quả chương trình nước sạch và VSMT nông thôn 8 tỉnh ĐB sông Hồng

0
4Thời gian qua chính phủ Việt Nam luôn coi nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một ưu tiên quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn thông qua tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong thực hiện chương trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, tính bền vững của công trình luôn là một thách thức. Một giải pháp mới được nhà tài trợ vốn vay là Ngân hàng Thế giới và phía Việt Nam đưa ra nhằm đảm bảo tính bền vững của công trình là Chương trình cấp nước sạch và VSMT dựa trên kết quả đầu ra (PforR) được thực hiện tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng gồm Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng yên, Hà Nam, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Mục tiêu của chương trình này là đảm bảo bền vững đối với các dịch vụ cấp nước và vệ sinh môi trường, đồng thời cải thiện hoạt động lập kế hoạch, giám sát, đánh giá của các tinhyr tham gia về nước sạch và vệ sinh môi trường thông qua các chỉ số của chương trình.
Chương trình được triển khai thực hiện trên cơ sở dựa trên kết quả đặt ra mục tiêu xây dựng, cải tạo điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh trực tiếp cho hơn 1,7 triệu người tại 240 xã thuộc 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, các cộng đồng hiểu biết và nhận thức tốt hơn về nước sạch và vệ sinh; nâng cao năng lực của chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giám sát và điều hành lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here