Hướng dẫn dọn rác windows XP/7/8/10

4
4@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi Channel Game Over !!
pause

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/tong-hop/

4 COMMENTS

  1. 1:55 do mình đã xóa file gốc rồi nên không xóa được mấy cái đó các bạn cứ xóa bình thường nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here