Giới thiệu Du lịch có trách nhiệm

0
3Nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, vừa qua Dự án Chương trình Phát triển Năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã hoàn thành phim ngắn dài 5 phút với nội dung “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm”.

Đối tượng mà phim hướng tới là tất cả những bên liên quan tới ngành Du lịch, bao gồm các cán bộ quản lý Nhà nước về Du lịch, người lao động trong ngành Du lịch, khách du lịch và người dân tại cộng đồng địa phương.

Thông qua phim quảng bá, người xem có thể nắm được những nguyên tắc cơ bản như những lợi ích mà Du lịch có trách nhiệm mang lại cho doanh nghiệp, người dân và môi trường, cũng như những hướng dẫn cụ thể về cách hành động có trách nhiệm cho từng nhóm đối tượng kể trên.

Phim được xây dựng với nội dung cơ bản dựa trên “Bộ Công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam” do Dự án EU-ESRT hoàn thành từ năm 2013 và đã được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành Du lịch. Sản phẩm phim quảng bá đóng vai trò là một công cụ hết sức hữu ích trong việc quảng bá Du lịch có trách nhiệm, hướng tới phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Dự án EU-ESRT khuyến khích việc sử dụng phim “Giới thiệu về Du lịch có trách nhiệm” trong các sự kiện, hội chợ triển lãm hay các khóa tập huấn của ngành Du lịch.

Trong thời gian gần đây, du lịch có trách nhiệm đang nổi lên như một hướng đi mới nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và gia tăng tác động tích cực mà ngành Du lịch mang lại. Dự án EU-ESRT hy vọng với sản phẩm phim quảng bá này, nhận thức của các nhóm đối tượng mục tiêu sẽ được tăng cường, từ đó có những hành động thiết thực để sử dụng tối ưu tài nguyên tự nhiên, tôn trọng tính chân thực về văn hóa xã hội của cộng đồng địa phương và đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài và khả thi cho các bên liên quan.

Tải bản HD của phim:

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here