Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới nhất

0
3Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới nhất
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới nhất
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới nhất
. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here