Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM

2
4Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM – 0903649782
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó
Ngày đăng: 21-07-2016
131 lượt xem
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
Trong nền kinh tế hiện đại, song song với sự phát triển kinh tế xã hội thì mối lo ngại về môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy định pháp luật mới làm thay đổi mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó (Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13). Hiện nay, ĐTM là khâu tất yếu phải có trong các thủ tục xét duyệt các dự án phát triển và quản lý các cơ sở sản xuất đang hoạt động. Đánh giá tác động môi trường góp phần cung cấp tư liệu khoa học cần thiết cho các quyết định liên quan đến các hoạt động phát triển, được đặt ra để các chủ thế phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn, kiểm soát tác động xấu đến môi trường hướng đến xu hướng phát triển bền vững.

Nguồn: https://chilmingtongreen.org/

Xem thêm bài viết khác: https://chilmingtongreen.org/moi-truong/

2 COMMENTS

  1. http://minhphuongcorp.com/moi-truong-193/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong/lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm-46.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here